Privacy- en cookiebeleid

Hartelijk welkom op de site van persoonlijke voedingspraktijk

Uw vertrouwen en daarmee de zorgvuldige en veilige afhandeling van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u, als bezoeker aan onze website, uitleggen hoe wij uw persoonlijke gegevens bewaken en uw persoonlijke rechten respecteren.

Dit Privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die persoonlijke voedingspraktijk verwerkt van gebruikers van diensten van  praktijk en bezoekers aan haar website op persoonlijke-voeding.nl
Indien u persoonsgegevens aan de praktijk verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy- en cookiebeleid te verwerken.
Wij adviseren u om deze verklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

De praktijk ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze plaats laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Tevens willen wij u informeren over wat wij met persoonsgegevens doen en waar u toestemming voor kunt verlenen.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de diensten van persoonlijke voedingspraktijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid van sites en bronnen van derden die op haar site worden vermeld.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy- en cookiebeleid en voorwaarden die van toepassing zijn op deze website en diensten van praktijk. Ook wanneer u offline gegevens deelt met ons, gaat u akkoord met dit privacy- en cookiebeleid.

Persoonlijke voedingspraktijk respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als u niet met dit privacy- en cookiebeleid akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u het gebruik van onze diensten, waaronder het bezoek aan onze website te staken en reeds verleende toestemmingen te heroverwegen. Denk er in dat geval ook aan dat het u ook dan vrij staat om eventueel nog aanwezige cookies te verwijderen, in het geval u deze geaccepteerd hebt.

Persoonlijke voedingspraktijk is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Irene Lelieveld is gevestigd aan Maanstraat 8, 6133 VD Sittard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 14109692.
Irene Lelieveld is de Functionaris Gegevensbescherming van persoonlijke-voedingspraktijk. Ze is te bereiken via e-mail irene.lelieveld@home.nl

2. Welke gegevens verwerkt persoonlijke-voedingspraktijk en voor welk doel

2.1 Persoonsgegevens en gegevens
In dit privacy- en cookiebeleid wordt beschreven hoe de praktijk omgaat met de informatie die gegenereerd wordt tijdens het bezoeken van onze website en bij gebruikmaking van onze diensten (online & offline). De informatie kan bestaan uit gegevens of persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoelt de praktijk alle gegevens die u als persoon identificeren. Wij vragen u op onze website op www.persoonlijke-voedingspraktijk.nl niet om gevoelige informatie, zoals geloofsovertuiging of burgerservicenummer en slaat deze ook niet op. Gegevens die geen persoonsgegevens zijn mag praktijk vrij verzamelen en verwerken, maar praktijk behandelt deze met gepaste zorg. Alle persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via deze site verwerken:

  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Internetbrowser en apparaat type

Wanneer u een mail stuurt of u komt voor een behandeling in de praktijk, verzamel ik zo minimaal mogelijk gegegevens. Onder deze gegevens behoren:

  • Aanspreektitel
  • Voor- en achternaam
  • woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Gezondheidsklachten

2.2 Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Puur alleen dat als u terug komt voor een natest dat ik u gegevens er meteen bij kan nemen. Verder bij ziekte ik kan bellen om een afspraak te annuleren of uw e-mail om alleen om te antwoorden op vragen die u mij stelt

Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij het IP-adres van uw computer, locatiegegevens, uw browserinstellingen en apparaat type. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer die wordt gebruikt om de website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser dat u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone. Wij verzamelen deze informatie zodat we de gebruikte computer kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van onze website. Verder gebruiken we de IP-adressen om bij te houden hoeveel unieke ip’s er per jaar op de website komen. De informatie m.b.t. internetbrowser en apparaat type gebruiken we om de werking van de site in de verschillende browsers te monitoren en te verbeteren teneinde een betere gebruikservaring aan de bezoekers aan onze website aan te kunnen bieden.

Ip-adressen worden niet gekoppeld aan persoonlijke informatie; De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet bedoeld om u als individu te herleiden.

De aanspreektitel, naam- en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden door ons gebruikt om:
– u op correcte wijze aan te kunnen spreken en om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag of verzoek.
– om u bij onverwachte wijzigingen en uitval van consulten of andere situaties die noodzakelijk zijn te vermelden, op de hoogte te kunnen brengen en om u persoonlijk te woord te kunnen staan bij vragen en/of problemen inzake onze activiteiten en diensten.
– om bij een boekbestelling het gevraagde artikel toe te kunnen sturen
– de gegevens die betrekking hebben op uw, vragen wij om tot een zo goed mogelijke indeling en samenstelling van de cursusgroepen te kunnen bewerkstelligen.

Persoonlijke informatie en persoonsgegevens verstuurd middels het contactformulier, consult blijven vertrouwelijk. De praktijk  verstrekt informatie nooit aan derden zonder uitdrukkelijke van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. We zullen die persoonsgegevens niet delen, verkopen, ruilen of een derde party toestemming geven om de gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Er is bij persoonlijke voeidngspraktijk geen sprake van besluiten via geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

2.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via irene.lelieveld@home.nl dan verwijderen wij deze informatie.

2.3 Communicatie
Deze website heeft een link voor een mail te versturen. Alleen het e-mail zie ik en zal verder niks mee gedaan worden. Wel onthoudt mijn computer e-mail adressen. Mails verwijder ik ongeveer 2x per jaar.

Gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden opgeslagen onder een beveiligde https-verbinding.

2.4 Social media
Op deze site van de praktijk staat een verwijzing naar haar facebookpagina, haar Instagram-, Twitter- en Youtube-account. Dit doen wij om specifieke content van onze website te delen via social media en vice versa om de bezoekers aan deze website optimaal te kunnen informeren met actuele informatie.
Lees de privacyverklaringen van Facebook, Instagram, Twitter en Youtube om te weten hoe zij met privacy omgaan.
Hieronder voor alle gemak, de link naar hun privacyverklaring:

2.4.1 Openlijk delen van informatie via onze social media kanalen
Er zijn plekken waar persoonlijke voedingspraktijk op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van uw privacy. Wees hiervan bewust. Alle informatie die u vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden op de facebookpagina van mijn social media kan gehoord, gelezen en verzameld worden. Wij houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

3. Bewaartermijn

De persoonlijke voedingspraktijlk bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het CRM-systeem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor de praktijk verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

4. Beveiligingsmaatregelen

Op onze website kunt u veilig navigeren .
Gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

4.1 Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonlijke informatie en persoonsgegevens blijven vertrouwelijk.
– Persoonlijke voedingspraktijk verstrekt informatie nooit aan derden zonder uitdrukkelijke van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
– Persoonlijke voedingspraktijk verstrekt informatie aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.We zullen die persoonsgegevens niet delen, verkopen, ruilen of een derde party toestemming geven om de gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden.

4.2 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Persoonlijke voedingspraktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

4.3 Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies deze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Als u niet wilt dat u herkend wordt / getracked wordt, dan kunt u tot die tijd de cookies van uw browser uitzetten. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.

Tip:
De site van de consumentenbond geeft u uitleg over het verwijderen en uitschakelen van de verschillende cookies: https://www.consumentenbond.nl/tablet/cookies-verwijderen

4.4  Links naar websites
Op onze website staan links naar externe websites van bedrijven en instellingen als wij denken dat die informatie waardevol voor u is. Onze opname van dergelijke links impliceert niet onze onderschrijving van dergelijke websites. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken. Persoonlijke voedingspraktijk heeft geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving en raadt u aan om het privacybeleid van deze websites van derden zelf goed door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Persoonlijke voedingspraktijk en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar irene.lelieveld@home.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien we uw verzoek niet inwilligen zullen wij dat altijd nader toelichten.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5.2 Beveiliging persoonsgegevens: Vragen en contact
Persoonlijke voedingspraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hopen dat u onze zorgvuldig opgestelde privacy- en cookiebeleid vertrouwt en ons toestemming geeft om uw gegevens te mogen verwerken. Als u vragen heeft over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u met ons contact opnemen. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via irene.lelieveld@home.nl

6. Veranderingen

Deze privacy & cookie verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy & cookie verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy & cookie verklaring te raadplegen.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.